Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Biorąc pod uwagę powszechne występowanie koronawirusów, ich różnorodność genetyczną, częstą rekombinację ich genomów oraz możliwość przenoszenia między ludźmi a zwierzętami, nowe typy wirusów mogą okresowo powodować międzygatunkowe infekcje. W grudniu 2019r. pierwsze przypadki nowej choroby wywołującej zapalenie płuc odnotowano wśród mieszkańców związanych z rynkiem zwierząt i owoców morza w Wuhan w Chinach. Z ich nabłonka oddechowego wyizolowano nowy typ wirusa: 2019-nCoV. Jest to siódmy wirus z grupy koronawirusów mogący powodować objawy u ludzi.

Jego dokładny okres inkubacji pozostaje nieznany, najprawdopodobniej wynosi od kilku do kilkunastu dni. Jak podaje WHO objawy zakażenia 2019-nCoV obejmują najczęściej: gorączkę, kaszel, duszność, złe samopoczucie oraz trudności w oddychaniu. W badaniu przeprowadzonym przez ‘The Lancet’ na 41 zakażonych pacjentów, u wszystkich wykryto nieprawidłowości w obrazach tomografii komputerowej klatki piersiowej. Typowe wyniki obrazowania chorych przyjętych na OIOM obejmowały obustronne wielopłatowe obszary konsolidacji. U pacjentów niewykazujących objawów ostrej niewydolności oddechowej stwierdzono obustronne zmiany typu matowej szyby oraz obszary obejmujące drobne konsolidacje rozsiane nad całą powierzchnią płuc.

Ważne jest, aby pamiętać o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń:
-jak najczęstszym myciu rąk wodą oraz mydłem lub dezynfekcji środkami na bazie alkoholu
-przestrzeganiu zasad higieny żywności
-zakrywaniu ust podczas kaszlu i kichania
-unikaniu bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorób układu oddechowego
W czwartek, 30 stycznia 2020 Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że koronawirus 2019-nCoV ma potencjał pandemiczny i stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie.

Opracowano na podstawie artykułu: The Lancet, Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, Prof Chaolin Huang, MD *Yeming Wang, MD *Prof Xingwang Li, MD *Prof Lili Ren, PhD * Prof Jianping Zhao, MD * Yi Hu, MD *Prof Li Zhang, MD Guohui Fan, MS Jiuyang Xu, MD Xiaoying Gu, PhD Prof Zhenshun Cheng, MD Ting Yu, MD Jiaan Xia, MD Yuan Wei, MD Prof Wenjuan Wu, MD Prof Xuelei Xie, MD Wen Yin, MD Hui Li, MD Min Liu, MD Yan Xiao, MS Prof Hong Gao, PhD Prof Li Guo, PhD Prof Jungang Xie, MD Prof Guangfa Wang, MD Prof Rongmeng Jiang, MD Prof Zhancheng Gao, MD Qi Jin, PhD Prof Jianwei Wang, PhD † Prof Bin Cao, MD †

Opracowanie: Amelia Ilnicka

 

Poprzedni

Następny