Projekty

Summer’20 International Radiology Course

Oferta skierowana zarówno do studentów polskich jak i zagranicznych nie tylko zapewnia atrakcyjne merytorycznie warsztaty praktyczne i seminaria. Poprzez starannie przygotowany program integracyjny otwieramy perspektywy ludziom z całego świata na poznanie swoich kultur, historii oraz doświadczeń. Wpływamy na pozytywny wizerunek naszego kraju, regionu, miasta i uniwersytetu.

Cele kursu

Umożliwiamy studentom medycyny zdobycie wiedzy z zakresu multidyscyplinarnego podejścia do radiologii. Zapoznanie się z podstawami obsługi sprzętu radiologicznego oraz zaznajomienie studentów z nowymi technologiami w procedurach diagnostycznych. Ponadto stwarzamy okazję studentom do udoskonalania umiejętności związanych z przygotowywaniem abstraktów, plakatów oraz prezentowaniem swoich prac na międzynarodowym spotkaniu. Ważną składową naszego kursu jest zachęcanie do rozwoju współpracy oraz umiejętności komunikacyjnych z rówieśnikami z całego świata i pomoc w tworzeniu międzynarodowej sieci.

 Format 

7 dniowy program składa się z angażujących wykładów i warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać ogólne aspekty radiologii, zarówno teorię jak i praktykę. Seminaria są prowadzone przez doświadczonych i starannie wybranych klinicystów i radiologów w języku angielskim. Studenci przystąpią do egzaminu testowego przed i po zakończeniu kursu letniego, obejmującego treść kursu, co pozwoli na zmierzenie walorów edukacyjnych naszych kursów.

info@resonnez.com

Spotkanie osobiste? Spotkajmy się w Poznaniu! Prosimy uzupełnić formularz kontaktowy.