Projekty

Poznańska Szkoła Radiologii

Rozpoczynamy nowy rozdział naszej działalności. U podstaw tego, co robimy leży chęć stawania się coraz lepszym. Jesteśmy po to, by poznawać więcej, widzieć więcej i dzielić się wiedzą. Wiemy, że POZNAŃSKA SZKOŁA RADIOLOGII w pełni oddaje to, czego oczekujemy od kursu i spełni oczekiwania wszystkich. To przede wszystkim praktyczne podejście do kursu oraz wyjątkowi lekarze, którzy chcą przekazać i nauczyć jak najwięcej.

POZNAŃSKA SZKOŁA RADIOLOGII:

8h kursu każdego dnia przez 3 dni!
Wszystko co powinien wiedzieć przyszły lekarz o diagnostyce obrazowej podczas swojego pierwszego dyżuru. Jest to wyjątkowe wydarzenie na skalę krajową, dającym przyszłym lekarzom możliwość zgłębienia oraz zastosowania wiedzy radiologicznej w praktyce.

3 RÓŻNE TECHNIKI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ!
Podczas tego wydarzenia studenci mają okazję nauczyć się obrazowania nie tylko za pomocą USG, ale również RTG oraz TK.

JAKOŚĆ, KOMFORT, TECHNIKA:
Dzięki współpracy z najlepszymi producentami sprzętu oraz oprogramowania medycznego w Polsce: Poznańska Szkoła Radiologii wyposażona będzie w najwyższej jakości sprzęt USG, a także będzie możliwość trenowania diagnostyki przy użyciu stacji komputerowych. Na jeden aparat ultrasonograficzny przypada 3 studentów, a na stację 2.

Zajęcia nie odbywają się w szpitalu, a dzięki dostarczeniu sprzętu przez sponsorów w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku Nobel Tower.

 Format 

8h kursu każdego dnia przez 3 dni!
Wszystko co powinien wiedzieć przyszły lekarz o diagnostyce obrazowej podczas swojego pierwszego dyżuru. Jest to wyjątkowe wydarzenie na skalę krajową, dającym przyszłym lekarzom możliwość zgłębienia oraz zastosowania wiedzy radiologicznej w praktyce.

3 dniowy program składa się z interesujących wykładów i warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać ogólne aspekty radiologii, zarówno teorię jak i praktykę. Seminaria są prowadzone przez doświadczonych i starannie wybranych klinicystów i radiologów w języku polskim i angielskim.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POZNAŃSKA SZKOŁA RADIOLOGII


Tutaj prosimy załadować przygotowane dokumenty:

ZAŁADUJ WYPEŁNIONY FORMULARZ APLIKACYJNY

ZAŁADUJ LIST MOTYWACYJNY

Oświadczam, że przeczytałem/przeczytałam oraz akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności Poznańskiej Szkoły Radiologii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RÉSONNEZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skibowej 42a 61-313 w Poznaniu w procesie rekrutacji na Poznańską Szkołę Radiologii, wykonanie umowy spełniającej obowiązki prawne ciążące na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych i ich edycji.

Administratorem danych osobowych jest RÉSONNEZ Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Skibowej 42a 61-313 w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z ofert lub informacji o produktach lub usługach administratora danych osobowych. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zmiany ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest potrzebny do otrzymywania ww. usług lub informacji.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień wypełnienia zgłoszenia.


Ogólnopolska Konferencja Weterynaryjna – „RÉSONNEVet”

Konferencja ma na celu umożliwienie studentom nie tylko zdobycie punktów edukacyjnych, przydatnych w kwalifikacji na Szkołę Doktorską, ale jest też pierwszym tego typu wydarzeniem dla studentów weterynarii w Polsce!

Banner

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencja Weterynaryjnej:

Jesteśmy grupą studentów medycyny weterynaryjnej, która wychodzi z inicjatywą stworzenia możliwości rozwoju dla studentów, lekarzy weterynarii i wszystkich zainteresowanych!

Chcemy zjednać ludzi pragnących więcej, nie bojących się wyzwań oraz chętnych do nauki i poszerzania swoich horyzontów. Pragniemy dać studentom medycyny weterynaryjnej możliwość konfrontacji z rówieśnikami i spotęgowania możliwości rozwoju!

 

 Format 

Ogólnopolska Konferencja Weterynaryjna polega na 6-minutowej prezentacji swojej pracy naukowej (opisu przypadku lub pracy przeglądowej) i możliwości uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce!

Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem platformy webinarowej. Stwarzamy idealną okazję do przełamania wakacyjnego lenistwa odrobiną naukowego wyzwania i dajemy szansę na sprawdzenie się i zabłyśnięcie w roli wykładającego!

Wybierz kategorię spośród: zwierząt egzotycznych, małych zwierząt (psów i kotów) i zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie). Zgłoś się do naszej Konferencji i wyślij nam abstrakt swojej pracy naukowej, a następnie zaprezentuj ją i siebie z najlepszej strony pod czujnym okiem jury.

Formularz zgłoszeniowy – I Ogólnopolska Konferencja Weterynaryjna 


Tutaj prosimy załadować przygotowane dokumenty:

ZAŁADUJ WYPEŁNIONY FORMULARZ APLIKACYJNY

ZAŁADUJ ABSTRAKT

Oświadczam, że przeczytałem/przeczytałam oraz akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności I Ogólnopolskiej Konferencji Weterynaryjnej – résonneVet.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RÉSONNEZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skibowej 42a 61-313 w Poznaniu w procesie rekrutacji na I Ogólnopolską Konferencję Weterynaryjną - résonneVet, wykonanie umowy spełniającej obowiązki prawne ciążące na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych i ich edycji.

Administratorem danych osobowych jest RÉSONNEZ Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Skibowej 42a 61-313 w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z ofert lub informacji o produktach lub usługach administratora danych osobowych. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zmiany ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest potrzebny do otrzymywania ww. usług lub informacji.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień wypełnienia zgłoszenia.


Summer’20 International Radiology Course

Oferta skierowana zarówno do studentów polskich jak i zagranicznych nie tylko zapewnia atrakcyjne merytorycznie warsztaty praktyczne i seminaria. Poprzez starannie przygotowany program integracyjny otwieramy perspektywy ludziom z całego świata na poznanie swoich kultur, historii oraz doświadczeń. Wpływamy na pozytywny wizerunek naszego kraju, regionu, miasta i uniwersytetu.

Cele kursu

Umożliwiamy studentom medycyny zdobycie wiedzy z zakresu multidyscyplinarnego podejścia do radiologii. Zapoznanie się z podstawami obsługi sprzętu radiologicznego oraz zaznajomienie studentów z nowymi technologiami w procedurach diagnostycznych. Ponadto stwarzamy okazję studentom do udoskonalania umiejętności związanych z przygotowywaniem abstraktów, plakatów oraz prezentowaniem swoich prac na międzynarodowym spotkaniu. Ważną składową naszego kursu jest zachęcanie do rozwoju współpracy oraz umiejętności komunikacyjnych z rówieśnikami z całego świata i pomoc w tworzeniu międzynarodowej sieci.

 Format 

7 dniowy program składa się z angażujących wykładów i warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać ogólne aspekty radiologii, zarówno teorię jak i praktykę. Seminaria są prowadzone przez doświadczonych i starannie wybranych klinicystów i radiologów w języku angielskim. Studenci przystąpią do egzaminu testowego przed i po zakończeniu kursu letniego, obejmującego treść kursu, co pozwoli na zmierzenie walorów edukacyjnych naszych kursów.

Registration Form Summer International Radiology Course


Upload documents here:

Filled application form

Attestation from your University confirming you are a medical student (a scan in pdf file)

Motivational letter

I’ve read and accept the PRIVACY POLICY and REGULATIONS of the Summer International Radiology Course.

I agree to the processing of my personal data by RÉSONNEZ SP. Z O.O with its registered office at ul. Skibowa 42a 61-313 in Poznań, for recruitment process for Summer International Radiology Course, performance of the contract fulfilling legal obligations incumbent on the administrator in the form of keeping accounting and tax documentation. I have the right to access and edit my personal data.

The administrator of personal data is RÉSONNEZ SP. Z O.O with its registered office at ul. Skibowa 42a 61-313 in Poznań. Personal data is processed in order to send offers or information about the Summer International Radiology Course. Everyone has the right to inspect their data and correct them and request their removal. Providing data is voluntary, but it is necessary to receive the above. offers or information.

I declare that all information provided by me in the application is true and is current and in accordance with the identification data from the contract.


info@resonnez.com

Spotkanie osobiste? Spotkajmy się w Poznaniu! Prosimy uzupełnić formularz kontaktowy.